Prislista återtag

På gårdsslakteriet slaktar vi tamboskap åt närliggande bönder samt vilt. Lamm och får slaktas som återtag, vilt och viss nöt kan antingen säljas till slakteriet eller köpas tillbaka med återtag. Nedan har vi samlat en lista för återtag. Alla priser är skrivna exklusive moms och betalas via faktura med 15 dagars netto. 

 

Avbokad slakt senast 2 veckor före debiteras ej. Avbokad eller utebliven slakt senare än 2 veckor före debiteras 50% av slaktavgiften + moms.

Lamm, Får & tamgris

Lamm

Slakt: 500 kr

Styckad: +22 kr/kg

Skinnsaltning: +50 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Lamm Under 10kg

Slakt: 500 kr

Styckad: +250 kr

Skinnsaltning: +50 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Får

Slakt: 550 kr

Styckad: +22 kr/kg

Skinnsaltning: +50 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Get/Killing

Slakt: 400 kr

Styckad: +22 kr/kg

Skinnsaltning: +50 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Tamgris

Slakt: 700 kr

Styckad: +22 kr/kg

Skinnsaltning: 0 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Nöt

Nöt under 400 kg

Slakt: 2200 kr

Styckad: +17 kr/kg

Skinnsaltning: +200 kr

Organåtertag: 200 kr

 

Nöt över 400kg

Slakt: 2500 kr

Styckad: +17 kr/kg

Skinnsaltning: 250 kr

Organåtertag: 200 kr

 

Gödkalv

Slakt: 1300 kr

Styckad: +17 kr

Skinnsaltning: +70 kr

Organåtertag: 100 kr

 

Mellankalv

Slakt: 1900 kr

Styckad: +17 kr/kg

Skinnsaltning: 100 kr

Organåtertag: 150 kr

 

Vilt

Älg Kalv

Slakt: 400 kr/st

Styckad: +22 kr/kg

Skinnsaltning: +100 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Älg Vuxen

Slakt: 700 kr/st

Styckad: +17 kr/kg

Skinnsaltning: +100 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Dovhjort upp till 20kg

Slakt: 0 kr

Styckad: 500 kr/st

Skinnsaltning: 50 kr

Organåtertag: 0 kr

Dovhjort över
20 kg

Slakt: 0 kr

Styckad: 25 kr/kg

Skinnsaltning: 50 kr

Organåtertag: 0 kr

Kronhjort

Slakt: 0 kr

Styckad: +25 kr/kg

Skinnsaltning: +70 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Vildsvin över 15 kg

Slakt: 100 kr

Styckad: +25 kr/kg

Skinnsaltning: +0 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Vildsvin under 15 kg

Slakt: 100 kr

Styckad: +500 kr/st

Skinnsaltning: 0 kr

Organåtertag: 0 kr

 

Rådjur

Slakt: 0 kr

Styckad: 500 kr/st

Skinnsaltning: +0 kr

Organåtertag: 0 kr