Search
Close this search box.

Nödslakt

Ibland händer det att olyckan är framme och ett djur bryter benet. Skadade djur får inte transporteras vilket innebär att djurägaren själv inte kan köra djuret till slakt. Istället kan man då vända sig till ett slakteri med godkännande för nödslakt. Basunda Gård är ett av få företag i Östergötland med omnejd som har detta godkännande för att utföra nödslakt. 

Regler för nödslakt

  • Endast skadade djur som i övrigt är friska får nödslaktas.
  • Beslut om görs i samråd med veterinär som besiktigar djuret levande på plats (ersätter levandedjursbesiktning).
  • Djuret ska avlivas på gården av behörig slaktpersonal så snart som möjligt efter att en veterinär har besiktigat djuret levande. 
  • Du som djurägare är ansvarig för att ett ifyllt nödslaktsintyg skickas med och är tydligt ifyllt av veterinär med orsak till nödslakt samt underskrivet. Detta intyg kollas sedan av livsmedelsverkets veterinärer på plats hos oss. Om det inte är ifyllt korrekt finns det risk att de underkänner det och då måste djuret kasseras. 

Läs mer på jordbruksverkets hemsida här.

Kontakta oss  om du behöver hjälp med nödslakt i Östergötland, så hjälper vi dig så smidigit och snabbt som möjligt