Sök
Stäng denna sökruta.

Instruktioner för viltinlämning

För att rätt person ska kopplas ihop med rätt djur krävs ett ID-nummer, numret måste placeras som nedan och skrivas in i dokumentet för att det ska vara giltigt. Fyll i alla uppgifter tydligt i dokumentet:

TELEFONNUMMER
INLÄMNARE

Viltslag
IDNR
Organ/Intyg
Återtag

OBSERVERA:
För varje vilt finns 3 stycken lappar med samma ID-nummer. Dessa fästes med blåa köttspikar

PLACERA LAPPARNA SÅHÄR:

2 GULA LAPPAR i bukhålan på djuret
1 GUL LAPP på eventuell organpåse

Annars alla 3 GULA LAPPAR i djuret!

Samma ID-nummer fylls i under kolumnen IDNR i dokumentet.

Vi köper ditt vilt

Häng djuren såhär:

Var noga när ni hänger in djuren i containern, alla djur ska hängas med krok i nedre delen av benet, se bilden för att se mer. Inga djur får hängas på annat vis, detta för att vi ska kunna hantera viltet på bästa sätt.

upphägning av vilt i viltkyl

Vid frågor kontakta oss på:

Tobbe Saanum

0703627191

Jonas Saanum

0703627191

Ulrik Saanum

0703627191