Tel. 070-541 67 90  |  E-post: ulrik@basunda.se


Basunda Gårds Slakteri Nr.328


Basunda erbjuder högförädlat viltkött. Vi erbjuder styckningar och slakt i vårt nybyggda slakteri. Det är ett godkänt slakteri där vi slaktar, besiktigar och styckar nöt, får och vilt.

Du kan ta hit ditt vilt och få det styckat och vaccumförpackat. "Det enda vi inte skickar med är kryddorna". Ditt kött hämtas här på gården, förpackat i påsar och tråg efter önskemål.

När du kommer hit med ditt vilt vill vi ha kroppen med pälsen på och med de röda organen medförda. Röda organ innebär: Hjärta, lungor, lever, njurar och mjälten.

Det vi också erbjuder är slakt på lamm och nöt. En slaktdag börjar med att bonden kommer hit med sina djur, vi lastar tillsammans av dem i en box där de väntar. Under tiden kommer veterinären hit för att levandebesikta djuren. När det är gjort kan vår kunniga slaktare börja med slakten. Vårt ledord är en stressfri slakt. Efter slakten hänger kropparna i svalen där veterinären kommer tillbaka för att efter-slakt-besiktiga köttet,  det är även där han sätter sina stämplar på köttet.

Eftersom det är legoslakt vi erbjuder hämtar du tillbaka just ditt kött paketerat i lådor efter styckningen. Du kan därefter äta ditt kött och med säkerhet känna att det är från just ditt djur och att det är etiskt och väl omhändertaget utan stress, men även att det är slaktat på en godkänd anläggning. Du kan om så önskas hämta ditt kött i helfall.

Se prislista på återtag här:

Prislista

Önskar ni köttlådor, slakt eller rökt kött?

Läs mer härhunting dog

Kontakta oss

Ni är varmt välkomna att kontakta oss. Om Du inte skulle få något svar på mobilen ber vi Dig skicka ett SMS eller tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Tel. 070-541 67 90

E-post: ulrik@basunda.se

Besöksadress: Basunda Gård
590 46 Rimforsa

Följ oss på facebook